Paslaugų teikimo sąlygos

APŽVALGA
Šią svetainę valdo Inscension.parduotuvė. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia „Inscension“.parduotuvė. Inscencija.parduotuvė siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, pasiekiamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, taisyklėmis ir pranešimais.

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų pirkdami, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „ Sąlygos“), įskaitant papildomas sąlygas ir politiką, kurios yra nurodytos čia ir (arba) pasiekiamos naudojant hipersaitą. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendradarbiai.

Atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę. Prisijungdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis Paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra Shopify Inc. Jie suteikia mums internetinę el. prekybos platformą, leidžiančią parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS
Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad esate bent tokio amžiaus esate pilnametystės jūsų gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje arba esate pilnametystės savo gyvenamojoje valstijoje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam jūsų nepilnamečiui išlaikytiniui naudotis šia svetaine.
Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).
Negalite perduoti jokių kirminų, virusų ar destruktyvaus kodo.
Pažeidus bet kurią iš Sąlygų, Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS
Pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties atsisakyti Paslaugos.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimu įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų arba įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelės informacija visada yra užšifruota persiunčiant tinklus.
Sutinkate neatgaminti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga. teikiama be aiškaus raštiško mūsų leidimo.
Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKŠKUMAS
Nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tikslūs, pilni arba aktualūs. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasikliovimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, būtinai, nėra aktuali ir pateikiama tik jums. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS – PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI
Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.
Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo.
Nesame atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKYRIUS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)
Kai kurie produktai ar paslaugos gali būti pasiekiami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir gali būti grąžinamas arba keičiamas tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau būtų rodomos parduotuvėje pasirodančios mūsų gaminių spalvos ir vaizdai. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.
Pasiliekame teisę, bet nesame įsipareigoję, apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks pasiūlymas bet kuriam produktui ar paslaugai, pateiktas šioje svetainėje, yra negaliojantis, kai tai draudžiama.
Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS
Pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį mums pateikiate. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento paskyroje arba naudojant tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymus, kuriems naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jus informuoti susisiekę el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, pateiktu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai.

Sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkinius mūsų parduotuvėje. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų pinigų grąžinimo politiką: [NUORODĄ Į GRĄŽINIMO POLITIKĄ]

7 SKYRIUS – PASIRENKAMIEJI ĮRANKIAI
Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei nekontroliuojame, nei įvesties.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad suteikiame prieigą prie tokių įrankių, „tokių, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimo ar susijusių su tuo.
Bet koks pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę ir patvirtinate sąlygas, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas (-ai).
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų Paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKYRIUS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS
Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami naudojant mūsų paslaugą, gali apimti medžiagą iš trečiųjų vakarėliams.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neprisiimame jokios atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines arba už bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Nesame atsakingi už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad juos suprantate. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS – NAUDOTOJŲ KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKIMAI
Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius pareiškimus (skirta Konkurso darbų pavyzdžiai) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitu būdu (bendrai „komentarai“), sutinkate, kad mes gali bet kuriuo metu be apribojimų redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos persiunčiate mums. Mes nesame ir neprisiimame įsipareigojimų (1) išlaikyti bet kokius komentarus konfidencialiai; (2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.
Galime, bet neprisiimame įsipareigojimo, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kurį savo nuožiūra laikome neteisėtu, įžeidžiančiu, grasinančiu, šmeižiku, šmeižiku, pornografiniu, nepadoru ar kitaip nepriimtinu arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias paslaugų teikimo sąlygas.
Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, taip pat jame nebus kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu, o ne savimi ar kitaip klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už bet kokius savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA
Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika, kuri gali būti peržiūrėta čia.

11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKIMAI
Retkarčiais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, transportavimo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą). .
Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokia nurodyta naujinimo ar atnaujinimo data, taikoma Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista arba atnaujinta.

12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS
Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudojant svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; (b) raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti arba pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos arba bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; (i) siųsti el. pašto šiukšles, sukčiauti, perduoti, pretekstą, vorą, nuskaityti ar iškrapštyti; j) dėl bet kokių nepadorių ar amoralių tikslų; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad mūsų Paslauga naudositės nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant Paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad retkarčiais mes galime pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba atšaukti Paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad naudositės Paslauga arba negalėsite ja naudotis prisiimate tik jūsų riziką. Paslauga ir visi per Paslaugą jums pristatyti produktai ir paslaugos (išskyrus tuos atvejus, kai mes aiškiai nurodėme) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip prieinami“ jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar sąlygų, nei aiškiai išreikštų, nei numanomas, įskaitant visas numanomas tinkamumo parduoti, prekinės kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas ar sąlygas.
Inscension jokiu būdu neturi.parduotuvėje, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai yra atsakingi už bet kokią žalą, praradimą, pretenziją arba bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią ar pasekminę žalą. natūra, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, susijusią su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitokią žalą, atsirandančią dėl to, kad naudojatės bet kuria iš Paslaugą ar bet kokius produktus, įsigytus naudojant Paslaugą, arba dėl bet kokių kitų pretenzijų, susijusių su jūsų naudojimusi Paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias bet kokio turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokį bet kokios rūšies, patirtos naudojant Paslaugą arba bet kokį turinį (ar produktą), paskelbtą, perduotą ar kitaip prieinamą per Paslaugą, net jei apie jų galimybę buvo pranešta. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė yra apribota iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 SKYRIUS – ATLYGINIMAS
Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksmingą Inscenciją.parduotuvę ir mūsų patronuojančią įmonę, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus, nepavojingus bet kokiai pretenzijai ar reikalavimui, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, pateiktus bet kokių trečiųjų šalis dėl šių paslaugų teikimo sąlygų ar dokumentų, į kuriuos jos įtraukta kaip nuoroda, pažeidimo arba dėl to, kad pažeidėte bet kokį įstatymą arba trečiosios šalies teises.

15 SKYRIUS – ATSKYRIMAS
Jei kuri nors šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių paslaugų teikimo sąlygų, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įvykdymui.

16 SKIRSNIS. NUTRAUKIMAS
Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki sutarties nutraukimo datos, išlieka ir pasibaigus šiam susitarimui. susitarimas visiems tikslams.
Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutrauksite jūs arba mes. Jūs galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei, mūsų nuomone, nesilaikote bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs liksite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums pasiekti mūsų Paslaugų (ar bet kurios jų dalies).

17 SKYRIUS – VISAS SUTARTIS
Jei nepasinaudosime ar neįgyvendinsime bet kurios teisės ar nuostatos, numatytos šiose paslaugų teikimo sąlygose, nereiškia tokios teisės ar nuostatos atsisakymo.
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiant bet kokius ankstesnius arba tuo pačiu metu sudarytus žodinius ar rašytinius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).
Jokios šių paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo dviprasmybės negali būti aiškinamos prieš projekto rengėją.

18 SKYRIUS – TAIKOMI TEISĖ
Šioms paslaugų teikimo sąlygoms ir bet kurioms atskiroms sutartims, pagal kurias teikiame jums Paslaugas, taikomos ir aiškinama pagal Nyderlandų įstatymus

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI
Galite peržiūrėti naujausius Paslaugų teikimo sąlygų versiją bet kuriuo metu šiame puslapyje.
Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar mūsų svetainėje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar Paslauga arba prieiga prie jų po bet kokių šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas reikia siųsti mums adresu: Info@inscension.shop